Продукт Ефективний

Сума позики, грн:
Термін позики, днів:
Разом, грн:
Сума позики:
Cтрок, календарні дні:
Кількість платежів:
1
Дата сплати:
Проценти, грн:
Комісії (послуги), грн:
Сума платежу, грн:
Реальна річна процентна ставка, %:
Загальні витрати, грн:
Загальна вартість (сума платежу), грн:
Повернути до:
04.08.2024

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Є ГРОШІ» (далі – ТОВ «ФК «Є ГРОШІ», або Компанія) інформує споживача про основні умови та можливі наслідки користування кредитним продуктом «Ефективний».

 

 ОСНОВНІ УМОВИ КП «Ефективний»

 КП «Ефективний» доступний для оформлення первинним споживачам послуг ТОВ «ФК «Є ГРОШІ».

Мінімальний ліміт чистої суми позики становить 2000 грн., а максимальний – 6 500 грн.

Строк кредитування складає від 2 до 30  календарних днів.

Базова процентна ставка – 0,6 % від тіла позики, щоденно. Компанія не має права збільшувати фіксовану процентну ставку за договором без письмової згоди споживача.

 Нарахування процентів здійснюється щоденно протягом строку кредитування. День надання Позики не враховується, день повернення Позики враховується при нарахуванні процентів.

Комісія за використання –  0,4 % від суми кредиту в день.

Комісія за видачу утримується з Суми позики, виходячи з розрахунку:

0, 5% х строк кредитування

У разі прострочення строків сплати обов’язкових платежів за цим Договором, Позичальник зобов'язаний сплатити пеню у розмірі 10% від Суми позики за кожен день прострочення з першого по десятий дні прострочення включно.

У разі невиконання зобов’язань за цим Договором щодо сплати обов'язкових платежів, Позичальник зобов’язується сплатити Позикодавцю штраф у розмірі 25% від суми простроченого платежу не пізніше 1 (першого) дня невиконання. У разі невиконання зобов’язань за цим Договором щодо сплати обов'язкових платежів більш ніж 2 (два) календарних дні, Позичальник зобов’язується сплатити Позикодавцю штраф у розмірі 25% від суми простроченого платежу не пізніше 3 (третього) дня невиконання. У разі невиконання зобов’язань за цим Договором щодо сплати обов'язкових платежів більш ніж 9 (дев’ять) календарних днів, Позичальник зобов’язується сплатити Позикодавцю штраф у розмірі 25% від Суми простроченого платежу не пізніше 10 (десятого) дня невиконання. У разі невиконання зобов’язань за цим Договором щодо сплати обов'язкових платежів більш ніж 19 (дев’ятнадцять) календарних днів, Позичальник зобов’язується сплатити Позикодавцю штраф у розмірі 25% від Суми простроченого платежу не пізніше 20 (двадцятого) дня невиконання.

У разі неповідомлення Позикодавця про зміни, передбачені пунктом 3.2.2.3 Договору, Позичальник сплачує штраф у розмірі 10% від Суми позики.

 

ТОВ «ФК «Є ГРОШІ» не користується послугами кредитних посередників та третіх осіб.

 

ДОГОВІР ПОЗИКИ ПЕРЕДБАЧАЄ

 • Укладення та підписання договору онлайн за допомогою електронного підпису у вигляді одноразового ідентифікатора.
 • Право споживача на відмову від договору у строк до 14 календарних днів від дати укладення договору.
 • Право споживача на пролонгацію договору, реструктуризацію заборгованості та відмови від списання коштів.

 

УМОВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

Споживач має право протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня укладення договору відмовитися від договору, розірвати чи припинити договір, без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. У такому випадку споживач зобов’язаний повернути суму отриманих коштів та нарахованих процентів за користування коштами відповідно до кількості днів користування.

Про намір відмовитися від договору, розірвати чи припинити договір, споживач повідомляє Компанію у письмовій формі (у паперовому або електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів у порядку, визначеному законодавством). Протягом 7 (семи) календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору, розірвання чи припинення договору про споживчий кредит, споживач зобов’язаний повернути Компанії грошові кошти, одержані згідно з електронним договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою договором позики.

Наслідком таких дій (після виконання споживачем зобов’язання повернути суму отриманої позики та нарахованих процентів за користування позикою) є припинення зобов’язань сторін за договором.

 

УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОМОКОДІВ

У випадку оформлення договору позики Споживачем на лояльних умовах таких як, нарахування процентної ставки або комісій зі знижкою за промокодом, або згідно інших акційних пропозицій/програм лояльності, при допущенні прострочення Споживачем сплати будь-якого з платежів за графіком платежів до укладеного із Компанією договору, застосована знижка скасовується, а загальна сума заборгованості Споживача перераховується без врахування промокоду (знижки). Розміри процентної ставки та комісій залежать від обраного Споживачем кредитного продукту Компанії. Докладніше з умовами користування знижкою можна ознайомитись у Правилах використання промокодів, які розміщено на вебсайті Компанії, у розділі «Документи».

 

ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

    Компанія запевняє, що забезпечує належний захист персональних даних кожного споживача та здійснює їх обробку виключно на законних підставах відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». Порядок та процедура захисту персональних даних споживачів визначені Положенням про обробку та захист персональних даних та Політикою конфіденційності, які розміщено на вебсайті Компанії, у розділі «Документи».

Реєструючись на сайті Компанії або у мобільному додатку та проставляючи відмітку у відповідному полі «Даю згоду на обробку персональних даних» та ознайомлюючись із документом – «Повідомлення щодо обробки персональних даних» споживач надає згоду на обробку його персональних даних та підтверджує, що ознайомлений з метою обробки персональних даних, їх обсягом, правами, наданими йому як суб’єкту персональних даних згідно зі ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», та використання його персональних даних Компанією, яке включає передачу і отримання інформації від/до бюро кредитних історій.

 

    ПОРЯДОК ДІЙ СПОЖИВАЧА У РАЗІ НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ АБО МОТИВОВАНОЇ ПІДОЗРИ ЩОДО ТАКОГО ДОСТУПУ АБО ЗМІНИ ДАНИХ СПОЖИВАЧА В ОСОБИСТОМУ КАБІНЕТІ:

у разі, якщо споживач припускає або обізнаний з фактом несанкціонованого доступу до його особистого кабінету позичальника, з метою захисту персональних даних та фінансової інформації, йому слід негайно проінформувати Компанію про такий наявний або потенційний факт/ризик несанкціонованого доступу будь-яким зручним способом:

– у письмовому порядку за адресою: 49044, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 51 Д;

– за номером технічної підтримки: 0 800 400 300 (цілодобово);

– шляхом подання електронного звернення на електронну пошту Компанії [email protected];

– шляхом подання електронного відгуку через меню сайту «Зворотній зв’язок»;

– шляхом звернення до Компанії через онлайн-чат, посилання на які розміщене у нижній правій частині вебсайту Компанії.

 

     Інформація про можливі додаткові витрати на сплату споживачем платежів за користування позикою

Витрати на сплату споживачем платежів за користування позикою залежать від обраного споживачем способу сплати.

 При оплаті споживачем платежів за користування позикою на вебсайті Компанії чи у мобільному застосунку, оплата комісій надавачів платіжних послуг здійснюється споживачем самостійно.

 При використанні споживачем іншого способу перерахунку коштів Компанії як плати за договором позики надавач фінансових платіжних послуг може стягувати зі споживача додаткову плату за свої послуги з переказу коштів.

 

Приклади розрахунків Ефективний

Паспорт споживчого кредиту Ефективний

Примірний договір позики

Інформация про істотні характеристики послуги з надання мікрокредиту за тарифом «Ефективний»

Попередження про можливі наслідки користування споживчим кредитом

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

 

 1.  Наслідки для Споживача:
 • В разі користування споживчим кредитом:
 • За користування Позикою Споживач сплачує проценти за фіксованою процентною ставкою, яка складає відсоток від залишку Суми позики або від суми простроченого платежу, умови нарахування та розмір яких зазначається у відповідному договорі позики та становить від 0,5% до 1,5% на день.
 • За видачу Позики Споживач сплачує одноразову комісію за видачу Позики (за наявності) в розмірі 1,5% від Суми Позики.
 • З користування Позикою Споживач сплачує комісію за використання Позики (за наявності), умови нарахування та розмір якої зазначається у відповідному договорі позики та становить 0,6% до 0,9% на день, якщо інше не зазначено в договорі.
 • Інші наслідки, що можуть бути передбачені укладеним зі Споживачем договором.
 • Розміри процентів, комісій за користування можуть відрізнятись залежно від обраного Споживачем кредитного продукту.
 • Компанія не має права збільшувати фіксовану процентну ставку за договором без письмової згоди споживача.
 •  В разі невиконання Споживачем обов’язків згідно з договором про споживчий кредит:
 • Споживач сплачує пеню на наступних умовах та в розмірах:

У разі прострочення строків сплати обов’язкових платежів пеня складає від 3% до 10% від суми простроченого платежу за кожен день прострочення. Розміри пені та порядок нарахування відрізняються залежно від обраного Споживачем кредитного продукту.

 • Споживач сплачує штраф на наступних умовах та в розмірах:

У разі невиконання зобов’язань за цим Договором щодо сплати обов'язкових платежів, Позичальник зобов’язується сплатити Позикодавцю штраф в розмірі від 10% до 50% від Суми позики або від Суми простроченого платежу. Розміри штрафів та порядок сплати відрізняються залежно від обраного Споживачем кредитного продукту.

 • Нарахування неустойки (штраф, пеня) здійснюється з урахуванням обмежень, встановлених статтею 21 Закону України «Про споживче кредитування».

Також звертаємо Вашу увагу, що відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг» від 22.11.2023 № 3498-IX, за договорами, укладеними після 24 січня 2024 року Компанією поновлюється нарахування штрафних санкцій.

 • Право ТОВ «ФК «Є ГРОШІ» вимагати у Позичальника дострокового повернення позики, сплати комісії за обслуговування кредитної заборгованості, процентів за користування коштами за період кредитування у випадках, передбачених договором;
 • ТОВ «ФК «Є ГРОШІ» має право передати інформацію про прострочення та персональні дані Позичальника третім особам, у тому числі бюро кредитних історій із урахуванням норм чинного законодавства, що в подальшому може вплинути на кредитну історію та ускладнити отримання споживчого кредиту Споживачем;
 • Інші наслідки, встановлені Правилами надання коштів та Договором позики.

 

 1. Порушення виконання зобов'язання щодо повернення позики/споживчого кредиту може вплинути на кредитну історію та ускладнити отримання позики/споживчого кредиту надалі.

 

 1. Компанія не вимагає та не зобов’язує придбання будь-яких товарів чи послуг від фінансової установи або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання споживчого кредиту.

 

 1. Для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих умовах Споживач має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів, обрати самостійно кредитний продукт, в тому числі обрати іншу фінансову установу.  У разі укладання договору з компанією ТОВ “ФК “Є ГРОШІ” Ви погоджуєтесь з умовами укладеного договору, а також із Правилами Компанії про надання коштів та банківських металів у кредит.

 

 1. Компанія не має права вносити зміни до укладеного з Вами договору про споживчий кредит без Вашої згоди. Всі зміни вносяться за Вашою згодою шляхом укладання додаткової угоди та без погіршення для Вас, як споживача, умов договору, тобто без підвищення процентної ставки, без встановлення додаткових комісій за користування позикою, які б не були визначені договором позики на початку.

 

 1. Споживач має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів каналами дистанційного електронного обслуговування.

 

 1. Можливі витрати на сплату Вами платежів за користування споживчим кредитом залежать виключно від обраного Вами, як споживачем, способу сплати (наприклад комісія банку-емітенту Вашої картки при зарахуванні чи перерахуванні коштів, комісія при сплаті через термінал).

 

 1. Ініціювання споживачем продовження (лонгації, пролонгації) строку погашення споживчого кредиту (строку виконання грошового зобов'язання)/строку кредитування договору про споживчий кредит, здійснюється без змін умов попередньо укладеного основного договору в бік погіршення для споживача. Перелік змін та цифрове значення умов, що підлягають зміні при ініціюванні споживачем продовження строку погашення споживчого кредиту вказується в договорі про споживчий кредит та в додатковій угоді про продовження строку кредитування.

 

 

Кредит на картку Приватбанку Кредит онлайн без дзвінків Кредит на 6 місяців Кредит на 12 місяців Кредит без контактних осіб Кредит без ІПН Кредит з автоматичним рішенням Кредит на картку Ощадбанку Кредит на картку Монобанку Мікропозика на карту Кредит по телефону 1000 грн в кредит 2000 грн в кредит 3000 грн в кредит 4000 грн в кредит 5000 грн в кредит 10000 грн в кредит 15000 грн в кредит Кредит за 15 хвилин Кредит за 1 годину Кредит з простроченням Перекредитування з простроченням Міні кредит Кредит під заставу нерухомості Кредит під заставу авто Промокод від "Традиція" Кредит за 5 хвилин Кредит без перевірки історії Кредит по смс Що якщо не платити? Не дають кредит Кредит пенсіонерам Кредит без фото паспорту Бистрозайм Кредит на погашення мікропозик Моментальний кредит Кредит на картку Альфабанку Кредит на картку ПУМБ Додатки з кредитами Кредит без прописки Кредит без працевлаштування Кредит до зарплати Терміновий кредит Гроші в борг Кредит цілодобово Без відсотків Погана кредитна исторія
Задати питання
Скасування
Сума позики, грн:
Термін позики, днів:
Разом, грн:
Сума позики:
Cтрок, календарні дні:
Кількість платежів:
1
Дата сплати:
Проценти, грн:
Комісії (послуги), грн:
Сума платежу, грн:
Реальна річна процентна ставка, %:
Загальні витрати, грн:
Загальна вартість (сума платежу), грн:
Повернути до:
04.08.2024